પાકિસ્તાર સરહદે પાણી છોડો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.