પાટલીબદલુઓને ટિકિટ આપવાની વાતથી ભાજપમાં ભડકો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.