પાડોશી રાજ્યો પાસેથી લેવાના છે 6436 કરોડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.