પાણીમાં ડૂબેલા ધોલેરાનો 92 હજાર હેક્ટરમાંથી 1100 હેક્ટર વિસ્તાર સલામત બતાવીને ધોવાતું રોકાણ બચાવવા સરકારના હવાતિયાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.