પાણી પુરવઠાનો રૂ.65 કરોડનો પ્રોજેક્ટ 87 કરોડનો થઈ ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.