પાર્કિંગની જગ્યામાંથી મલાઈ તારવી લેનારા હવે પાર્કિંગના નામે નાગરિકોની કલાઈ પકડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.