પાલનપુરમાં કોની સામે સહી ઝૂંબેશ ચાલી રહી છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.