પાલનપુર પાલિકાના કાર્યક્રમમાં 44માંથી માત્ર સાત સભ્યો ધ્વજવંદનમાં હાજર રહ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.