પિરાણા સાઈટ પર કચરો લઈ જતાં વાહનો ફસાઈ રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.