પીએમ સાહેબ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે દેશમાંથી તો પ્રવાસીઓ આવે છે પણ વિદેશમાંથી કયારે?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.