પુનમ માડમથી નારાજ 3 નેતાઓએ ભાજપ છોડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.