પુસ્તકો અને ઐતિહાસિક ઈમારતો માટે સરકાર નિષ્ફળ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.