પેટા ચુટણી સંદર્ભે સ્થાનિક સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે કોંગ્રેસ આગેવાનોની બેઠક મળી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.