પોરબંદર ભાજપના બિલ્ડર ઉમેદવાર પાસે રૂ.36 કરોડની સંપતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.