પોરબંદરમાં આજે સમુદ્રની વચ્ચે 73મા સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.