પોલીસના ભ્રષ્ટાચારના વહીવટદારે યુવતીનું અપહરણ કરી બિભસ્ત માંગણી કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.