પોલીસ નિશાન તેના ગણવેશ પર લગાવાશે, જિલ્લાની ઓળખ ભૂંસી નંખાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.