પોળો જંગલમાંથી 250 થેલા કચરો એકત્રિત કરાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.