પ્રજા પાણીથી પિડાય છે અને અમિત ચાવડા અને પરેશ ધાનાની એસીમાં બેસી રહે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.