પ્રજ્ઞા ઠાકુર સામે વિદ્યાર્થીઓએ ‘આતંકવાદી પાછા ફરો’ના નારા લગાવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.