પ્રદુષણથી માછલીઓના મોત, 400 ગામનું પાણીનું તળાવ પણ પ્રદુષિત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.