પ્રધાન ન બનાવાતાં કોંગ્રેસના કાર્યાલયમાં તોડફોડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.