પ્રધાન ન બનાવાતાં શિવસેનના એક ડઝન ધારાસભ્યો પક્ષ છોડી શકે, અમિત શાહની કમાલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.