પ્રાથમિક શિક્ષકોની લડત, એક દિવસના ધરણા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.