પ્રીતિ પટેલ સહિત ઈંગ્લેન્ડમાં ભારતીય મૂળના 15 સાંસદ ચૂંટાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.