પ્રેમિકાને મળવા ગયેલા પ્રેમિનું નાક કાપી લીધું, બીજીએ અત્મહત્યા કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.