ફાસ્ટ ટેગમાં 4 ફૂટ વાહન દૂર ન હોય તો બીજાના વાહનોનો વેરો કપાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.