ફેસબૂક યૂઝરોની ઓડિયો ચેટની ‘જાસૂસી’ કરતો ખૂલાસો બહાર આવ્યો.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.