ફોર્ડની કારની સ્ટેબીલીટી, બેલેન્સીંગ ફીચરના ડેમો માટે નાઈટ ડ્રાઈવ સફારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.