બંધોમાં 26 ટકા પાણી બચ્યુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.