બજારમાં તેજી! સેન્સેક્સ પ્રથમ વખત 42,000 ને વટાવી ગયો, 12,375

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.