બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવારોની સમાનતા સંપતીમાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.