બમણી સુરક્ષા હોવા છતાં અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પાગલ ઘૂસી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.