બાયોમેટ્રીક હાજરીને પગારબીલ સાથે જોડી દેવાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.