બુલેટ ટ્રેન ગેરકાયદેસર કોન્ટ્રકટ રદ કરવામાં આવ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.