બેટરીના કેમીકલની અસર થતાં કોમામાં જઈને ધારાનું મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.