બે દિવસમાં ખાતર કૌંભાડનો અહેવાલ જાહેર કરાવો હતો પણ ન થયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.