બે દિવસ બાદ 6 વિધાનસભા બેઠક પર ગુજરાતમાં ચૂંટણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.