બે વર્ષમાં 194 વખત નર્મદાની નબળી નહેર તૂટી, ભ્રષ્ટાચાર જવાબદાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.