બોટાદ ભાજપમાં આંતરિક જૂથવાદ, કોઈ બેઠક બોલાવાતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.