બોરિયા બિસ્તરા બાંધીને તમને પાછા તમારા દેશમાં મોકલી દઈશ – મોદીના પ્રધાન બાબુલે કહ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.