બોલો..હવે રાષ્ટ્રપતિ ભવન પણ અસુરક્ષિતઃ ચોર પાણીની પાઇપો ચોરી ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.