ભરૂચ જિલ્લાનાં ગામાં આફ્રિકાના 250 સિદ્દી રહે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.