ભાજપના દ્વારકાના ધારાસભ્યને વડી અદાલતે ગેરલાયક ઠેરવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.