ભાજપના મહામંત્રી સામે કેમ તપાસ થતી નથી  ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.