ભાજપના વિરોધના કારણે દલેર મહેંદીનો ગુજરાત કાર્યક્રમ રદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.