ભાજપના સાંસદ ચુડાસમાને ગામ લોકોએ કહ્યું ચૂંટણી આવી એટલે દેખાયા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.