ભાજપના સાંસદ પૂનમ જે ગટરમાં પડી ગયા, તે કૌભાંડ શું છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.