ભાજપના સાંસદ પ્રભાતસિંહે પોતાના પૂત્રને બૂટલેગર જાહેર કર્યો પણ સરકારે કોઈ પગલાં લીધા નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.