ભાજપની માંડ 6 રાજ્ય સરકારો બચી, જારખંડે ભાજપ ખંડખંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.